Slide1 Slide10 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8
KONTROLIRANA FERMENTACIJA
Rashladnici vode - dizalice topline

RASHLADNICI VODE - Kontrolirana fermentacija


Rashladnici vode ( rashladni agregati, eng. chillers ) se koriste za komfornu, prehrambenu i za industrijsku klimatizaciju i služe kao izvor rashladnog učinka pri neizravnom hlađenju, tj. za hlađenje vode ( dodatnog prijenosnika energije ) koja se razvodi cijevima do izmjenjivaća topline u inox tankovima, ventilokonvektorima, klima komorama... detaljno

Dizalice topline

DIZALICE TOPLINE- Kontrolirana fermentacija / Malolaktika


Dizalice topline su uređaji koji rade na termodinamičkom načelu dizalice topline, dovode energiju s niže temperaturne razine na višu uz dodatnu energiju (rad) pomoću Ijevokretnog kružnog procesa prikladnog radnog medija... detaljno

Cjevni izmjenjivač topline

CIJEVNI IZMJENJIVAČ TOPLINE - Hlađenje u protoku


Cijevni izmjenjivać topline omogućuje toplinsku razmjenu između rashladnog medija ( propilen glikola ) i proizvoda ( mošt ili masulj... detaljno

Monoblok

MONOBLOK - Kontrolirana fermentacija / Hlađenje u protoku


Rashladni uređaj sa cijevnim izmjenjivačem topline, izoliranim spremnikom, pumpama te komandnim ormarom na mobilnom postolju.

Posude sa samostalnim hlađenjem

POSUDE SA SAMOSTALNIM HLAĐENJEM


Posude sa samostalnim hlađenjem služe za kontroliranu fermentaciju mošta i čuvanje vina. Posude sa samostalnim hlađenjem većeg kapaciteta izrađujemo po narudžbi.... detaljno

Upravljački elektro ormari

UPRAVLJAČKI ELEKTRO ORMARI


Elektro ormari za upravljanje tankovima ( koji su povezani na sustav hlađenja ), vinifikatorima i ventilokonvektorima. Sastoje se od kučišta, logičkih upravljača, automatskih osigurača, releja, sklopnika, sklopki. Kompletno ožičena oprema ... detaljno

Termoblok

TERMOBLOK


Termoblok se koristi za ugradnju u tankove koji nemaju plašt za hlađenje da bismo mogli vršiti kontroliranu fermentaciju mošta te čuvanje vina.

INOX izolirani spremnici

INOX IZOLIRANI SPREMNICI


Izolirani inox spremnici namjenjeni su ugradnji u sustave vodenog hlađenja uz rashladnike vode radi akumuliranja hladnog medija te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada rashladnika vode.