Slide1 Slide10 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8
ENOLOŠKA SREDSTVA
AEB ENOLOŠKA SREDSTVA

AEB ENOLOŠKA SREDSTVA


  • SUHI AKTIVNI SELEKCIONIRANI VINSKI KVASAC
  • HRANA ZA KVASCE
  • MALOLAKTIČNA FERMENTACIJA
  • ENZIMI
  • BISTRILA
  • ANTIOKSIDANSI
  • ANTI-TARTARATI
  • KOMPLEKSNA ZAŠTITA VINA
  • TANINI