Slide1 Slide10 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8
UPRAVLJAČKI ELEKTRO ORMARI


Opis

Elektro ormari za upravljanje tankovima ( koji su povezani na sustav hlađenja ), vinifikatorima i ventilokonvektorima. Sastoje se od kučišta, logičkih upravljača, automatskih osigurača, releja, sklopnika, sklopki. Kompletno ožičena oprema spojena na redne stezaljke. Ormari se isporučuju sa električnom shemom spajanja.


Standardna oprema


  • AUTOMATSKI OSIGURAČI - SCHRACK
  • POMOČNI RELEJI – SCHRACK
  • SKLOPNICI – SCHRACK
  • REDNE STEZALJKE – SCHRACK
  • GREBENASTE SKLOPKE – SCHRACK
  • ORMARI – SCAME
  • UVODNICE – SCAME
  • GLAVNA GREBENASTA SKLOPKA – SCHRACK
  • SIGNALNE LAMPICE – SCHRACK, SCHNEIDER ELECTRIC
  • TRANSFORMATOR 230V/24V - SCHRACK


Logika upravljanja

Logički upravljači proizvođača CAREL
Upravljačke jedinice : CAREL – IR32, IR33 + osjetnici za mjerenje temperature


schame schrack carel