Slide1 Slide10 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8
SISTEM ZA ZAŠTITU OD OKSIDACIJE

Sistem za zaštitu od oksidacije
Sistem za zaštitu od oksidacije
Sistem za zaštitu od oksidacije
Sistem za zaštitu od oksidacije

Opis

Kako bi zaštitili vino ili ulje od oksidacije u nedovoljno punim tankovima, preporučljivo je ugraditi sistem za dozaciju inertnog plina. Na taj način prazni prostor između gornje podnice i proizvoda ( vino ili ulje ) ispunjen je inertnim plinom ( dušik ili argon ) koji sprečava oksidaciju.I. Regulator prvog stupnja koji se montira na bocu ima funkciju da tlak u boci od 150 – 200 bara regulira i drži na izlazu 1 – 2 bara.

II. Funkcija regulatora drugog stupnja je da regulira izlazni tlak sa prvog regulatora od 1 – 2 bara na 25 – 35 mbara. Tlak od 25 – 35 mbara je radni tlak koji se pušta u tankove.infoUkoliko radni tlak od 35 mbara naraste iznad 95 mbara, te ukoliko tlak padne ispod 10 mbara; tada sigurnosni ventil prekine funkciju regulatora tj. zatvori dovod inertnog plina u tankove