Slide1 Slide10 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8
PROTOČNI GENERATORI PARE


Opis

Mobilni, protočni, električni generator pare MODEL : GPP-12 je potpuno automatizirani , cilindrični, horizontalni parni kotao koji se koristi za proizvodnju vodene pare, maksimalnog kapaciteta 33,5m3/h, radne temperature od 115 – 120 C°, pri radnom pritisku (nadtlak) do 1.0 bara – otvoreni sustav .
Opskrbljen je električnim grijačima snage 2x6 kW, koji su povezani na trofaznu izmjeničnu električnu mrežu, napona 400V,50Hz sa priključnim kabelom PPL 5x4 mm2, duljine 5 metara sa utikačem 16A 5P IP44 203-TLS.
Proizvođač pare je izoliran slojem kamene vune debljine 60 mm, koja smanjuje toplinske gubitke na minimum.


infoGeneratore pare jačeg kapaciteta izrađujemo po narudžbi.

Namjena

Služi za čišćenje vinskog kamena i sterilizaciju inox tankova, vinovoda, filtera, puniona i zaparivanje drvenih tankova.