Slide1 Slide10 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8
DESTILATOR


Opis

Princip na koji radi destilator je korištenje protoka vodene pare. Uređaj mora biti spojen na generator pare u protoku, posebno spirala na dnu visokog kotla jer omogučava homogenu difuziju tvari smještenih u tank, omugučava ispiranje aromatskih tvari sadržanih u vakuloam biljaka. Destilacioni kotao ima izolaciju po cjeloj površini (uključujući i dno); izrađen je od inoxa kao bi bio lakši za čišćenje i prevođenje postupaka rada. Gornja vrata kotla su ojačana, zatvaraju se pomoču spojnica (šarke za zatvaranje), bimetalni termometar, sigurnosni ventil, vrata su na otvaranje. Grlo (cijev) je izolirana kao bi što više pare usnjerilo prema izmjenjivačima. Izmjenjivač (kondenzator), ima dva djela, u prvi dio služi za usmjeravanje toka vodene pare; drugi dio je kondenzacijski modul koji ima niz tjela kroz koji struji para u suprotnom smjeru nego teće hladna voda. Prema željama ovisno o tvari koja se destilira može se dostaviti različiti izmjenjivać topline. Vrijeme destilacije se razlikuje ovisno o tvari (biljci) koja se destilira, građa destilaora je takva da se lako destilira pri već niskim temperaturama od 85°C. Na zahtjev moguće dobiti posudu za odvajanje aromatićnih voda iz ulja, koja je također od inoxa. Obujmi destilatora započinju sa 50L, dok kotlovi započinju za obujmom od 1000L.


infoU malim verzijama preporučamo nabavku generatora pare zbog mogućeg otpušatja neželjenih tvari (aroma) zbog direknog plamena za destilaciju.